16 | 06 | 2019
Főmenü
Események
June 2019
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Véletlen kép

Mindszenty Józsefre emlékeztek Mezőfalván

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

További fotók a kiállításról itt! >>>

 

Mindszenty Józsefre emlékeztek Mezőfalván

„Állok Istenért. Egyházért, hazáért!”

Mindszenty üzenete ma is aktuális: „Nekünk meg kell maradnunk hívőknek és magyarnak. Mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni. Gyötrelmes sorsotokban, amíg Isten végtelen könyörületéből jön a virradat, éljetek hűségben Istenhez, egymáshoz és történelmi hazátokhoz.”

Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás, bíboros életéről nyílt kiállítás hétfő délután Mezőfalván a Kiss Kálmán Művelődési Ház színház termében. A 2019-es József nádor-hét keretében megrendezett esemény több különlegességet is tartogatott a látogatók számára. A bíboros életútját bemutató fotótablók mellett nagy értékű, személyes tárgyakat is megcsodálhattak az érdeklődők. A kiállítást Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, József nádor ükunokája, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke nyitotta meg.

A Color Quartet nagyszerű előadása méltó volt Mindszenty emlékéhez

Hétfő délután 17 órai kezdettel a zsúfolásig telt mezőfalvi művelődési házban először Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervező köszöntötte a megjelenteket, köztük Krisztina főhercegnőt, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg urat, Márok Csabát Mezőfalva polgármesterét, Marton Bernárd zirci perjelt, Kristofory Valtert a helyi katolikus plébánost és Dékány Sixtus zirc ciszterci rend volt főapátját. A felvezető sorokban elhangzott, hogy rendkívüli a mai alkalom, mert Mezőfalva otthont adhat a tiszteletre méltó Mindszenty József emlékkiállításnak, aki Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíborosa volt. A magyar katolikus egyház egyik legnagyobb XX. századi alakja. Üldözték a nyilasok és kommunisták egyaránt. Életútja bebizonyította, hogy a Rákosi-korszak és a nyilas diktatúra természetéből adódóan az egyház csak elvtelen, erkölcstelen és megalázó kompromisszumot tudott volna kötni, ennek pedig a bíboros sziklaszilárdan ellenállt – hallhattuk a bevezető méltatásban. Ezután a Color Quartet előadása emelte a rendezvény hangulatát. A műsorban fellépett Bánhegyi Tünde, elsőhegedű, Lajhó Barbara, másodhegedű, Kusz Viktória, brácsa és Kósza Ágnes cselló játékával. 

 

 

Habsburg-Lotharingiai Mihály, József nádor ük unokája, a Magyarországi Mindszenty József Alapítvány elnöke nyitotta meg a kiállítást

A zenei előadást követően Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg nyitotta meg a kiállítást, aki Mindszenty József boldoggá avatásának folyamatát, jelenlegi állását ismertette. Az elhangzottakból azt is megtudhattuk, hogy Mindszenty egy nagyon sötét korszak ragyogó lelkipásztora volt, a bátorság és a szókimondás eszményképe. Tanúságtétele nagyon értékes és aktuális keresztényi példa Krisztus evangéliumáról. Egy különösen nehéz korszakban élt és működött, mégis minden csapás és üldöztetés közepette hű maradt a küldetéséhez. Sosem szűnt meg tanújelét adni Istennek és az Egyházhoz való hűségének és szeretetének, a rá bízott nyáj iránti odaadásának, valamint hazájához való ragaszkodásának.

 

A tárolóban a bíboros személyes tárgyit is láthattuk

 

 

Hite és hősies erénygyakorlása miatt az életszentség hír övezte, jelképe lett az Egyház védelmének és a magyar nép hagyományos értékeinek. Nem véletlen, hogy sokan vértelen, vagy fehér vértanúnak tartják. Alakja ma is példakép lehet az Egyház, a hívek széles rétegei és a jövő generációi számára. Mindszenty bíboros egész életét Krisztus követésének és az evangélium szolgálatának szentelte, amiért kész lett volna meghalni is. Hitvalló élete csaknem egy vértanúsággal egyenértékű.

A mostani történelmi helyzetben nemcsak Magyarország, hanem az egész európai katolicizmus számára fontos lehet az ő tanúságtétele, amely felhívást jelent a hitélet buzgó gyakorlására és az isteni törvények – különböző és pillanatnyi történelmi helyzetektől független – követésére.

Isten szolgáját az életszentség levegője vette körül, emléke Istentől megáldott, a hívek közbenjárásáért imádkoznak. Ezért a szentté avatási eljárás hősies erénygyakorlásra vonatkozó kérdésére teljes erkölcsi bizonyossággal válaszoltak a Kongregáció teológus szakértői, egyhangú pozitív (úgynevezett affermative) szavazattal.

Kimondhatatlan örömet jelent számomra, hogy most megoszthatom Önökkel: Őszentsége, Ferenc pápa aláírásával hitelesítette az Isten Szolgája Mindszenty József bíboros életszentségének elismeréséről rendelkező dekrétumot. Ami azt jelenti, hogy Mindszenty bíboros lelki öröksége, hitvalló életpéldája, az ő megvalósult életszentsége méltó a hívő nép tiszteletére, mostantól „Venerabilis”, azaz „Tiszteletre méltó”! - Hallhattuk Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg kiállítási megnyitójában. A főherceg úr a végén még hozzá tette, milyen szép és méltó lehetne, ha 2020-ban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus idején itthon történhetne Mindszenty boldoggá avatása.

Az ünnepi szavak után a megjelent közel nyolcvan fő érdeklődő egy közvetlen beszélgetés mellett megszemlélhette a kiállított tárgyakat, képeket.

Share